سوالات میان ترم درس تمدن اسلامی سال تحصیلی 88-89

از این پس، بعضی از طرح درس ها و سوالات میان و پایان ترم دروسی که جناب آقای سیدمجید امامی در دانشگاه امام صادق تدریس میکنند، برای استفاده دانشجویان بر وبلاگ قرار میگیرد. علاقمندان میتوانند همه ی این مطالب را در صفحه "مطالب تدریس" (ذیل موضوعات وبلاگ) ببینند.

----------------------------------------

سوالات میان ترم درس تمدن اسلامی سال تحصیلی ٨٨- ٨٩ در دانشگاه امام صادق (ع)


 

دانشجویان محترم توجه فرمایید

1-به هر دو سوال مشترک و تنها به سه سوال اختصاصی پاسخ دهید.

2- هر سوال20 نمره دارد (جمعاً100 )    

 3 - با خط خوانا و خوش بنویسید

4- نظرتان را درخصوص امتحان پایان ترم مرقوم فرمایید.


(سوال مشترک)

1- ادوار 9 گانه تطور فقه شیعی را نام برده و از تحولات آن، با توجه به شرایط زمانه ای و زمینه ای، تحلیلی ارائه نمایید.

2چگونگی پیدایش جریان تصوف در جهان اسلام ونقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامی راتوضیح دهید.


(سوال اختصاصی)

1- تفاوت تمدن با فرهنگ چیست؟ (برای پاسخ از الگوی ارائه شده، نیز آراء ابن خلدون استفاده نمایید) به نظر شما درک این تفاوت چه تاثیری در مطالعات تاریخی و فهم و تدبیر آینده زندگی اجتماعی دارد؟

2- در مورد تاریخ سیاسی تمدن اسلامی تا حمله مغول:

          الف: تفاوت عمده دو دوره اصلی تفکیک شده را بنویسید.

          ب: طیفی از نسبت ایرانیان با دستگاه خلافت در طول این دوره نشان دهید.

          ج: چرا ایرانیان تا قبل از حمله مغول، تمایلی جدی به استقلال سیاسی نداشتند؟

3- در مورد جریان وتاریخ فکری تمدن اسلامی توضیح دهید:

          الف: چگونه می توان از میراث هستی شناختی تمدن اسلامی تحت یک عنوان واحد یعنی -حکمت- یاد کرد؟

          ب: نسبت فقها با مردم و حکومت چگونه بود؟

          ج: چرایی ورود و رواج انواع مشرب های فکری و حتی التقاطی تا قرن سوم هجری؟

4- درخصوص ارتباطات میان فرهنگی در تمدن اسلامی

          الف: تفاوت تبادل فرهنگی با تهاجم فرهنگی چیست؟

          ب: آیا نهضت ترجمه را می توان مصداقی بر تهاجم فرهنگی علیه مسلمانان دانست؟ چرا؟ تحلیل کنید.

          ج: مبادی و منابع اصلی ورود علوم عقلی به عالم اسلام را نام ببرید

5- در مورد نظام تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

          الف: از نهادهای علمی ارائه شده، چهار مورد را اختصاراً تعریف کنید

          ب: نظر شما درخصوص نقش احیاء نظام تعلیم و تربیت تمدن اسلامی در آینده جهان اسلام چیست؟ (با توجه به تجارب موجود در طراحی نظام تعلیم و تربیت بومی تحلیل نمایید)  

    

 

/ 1 نظر / 43 بازدید
علی

مطلبتان خیلی جالب بود.